Abi HP Officejet 4215

background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

kasutusjuhend

background image
background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

background image

© 2004 Autoriõigus Hewlett-Packard
Development Company, LP
Siin sisalduvat teavet võidakse ilma
ette teatamata muuta.
Paljundamine, kohandamine ja
tõlkimine on ilma eelneva kirjaliku
loata keelatud, välja arvatud
autoriõiguse seadustes lubatud
juhtudel.
See toode sisaldab Adobe’I PDF
tehnoloogiat, mis rakendab LZW,
litsentseeritud USA patendiga
nr 4 558 302.

Osad Copyright © 1989-2004
Palomar Software Inc. HP Officejet
4200 Series sisaldab printeridraiveri
tehnoloogiat, mis on litsentseeritud
Palomar Software Inc.-lt.
www.palomar.com
Copyright © 1999-2004 Apple
Computer, Inc.
Apple, Apple logo, Mac, Mac logo,
Macintosh ja Mac OS on Apple
Computer, Inc. registreeritud
kaubamärgid, mis on registreeritud
USA-s ja teistes riikides.
Trükise number: Q5600-90142
Esimene trükk: jaanuar 2004

Windows

®

, Windows NT

®

,

Windows ME

®

, Windows XP

®

ja

Windows 2000

®

on -Microsoft

Corporationi USA-s registreeritud
kaubamärgid.

Intel

®

ja Pentium

®

on Intel Corporationi

USA-s registreeritud kaubamärgid.

märkus

Ainsad HP toodetele ja teenustele
kehtivad garantiid on toodud nende
toodete ja teenustega kaasas olevates
garantiikirjades. Midagi siintoodut ei
saa võtta kui lisagarantiid. HP ei
vastuta siin esineda võivate tehniliste
või toimetuslike vigade lünkade eest.
Hewlett-Packard ei vastuta juhuslike
või põhjuslike kahjude eest, mis on
seotud käesoleva dokumendi või selles
kirjeldatud programmimaterjali sisu,
omaduste või kasutamisega.
Märkus: Regulatiivset informatsiooni
võite leida selle käsiraamatu peatükis
Tehniline informatsioon.

Mitmetes kohtades on ebaseaduslik
teha koopiaid järgnevatest esemetest.
Kahtluse korral otsige eelnevalt
juriidilist abi.
• Riiklikud paberid või dokumendid:

- Passid
- Immigratsioonidokumendid
- Valimiste paberid
- Identifitseerimismärgid, kaardid

või ametitunnused

• Riiklikud margid:

- Postmargid
- Toidumargid

• Riiklike agentuuride tšekid või

vekslid

• Paberraha, reisitšekid või

maksekäsundid

• Tagatiskirjad
• Autoriõigusega kaitstud teosed

turvainformatsioon

Hoiatus! Tule- ja
elektrilöögiohu
vältimiseks ärge jätke
seda toodet vihma või
muu niiskuse kätte.

Tule või elektrilöögi läbi vigastada
saamise vältimiseks järgige seda
toodet kasutades alati peamisi
ettevaatusabinõusid.

Hoiatus! Võimaliku
elektrilöögi oht

1

Lugege ja tehke endale selgeks
kõik juhendid häälestusplakatil.

2

Seadet vooluallikaga ühendades
kasutage ainult maandatud
pistikupesa. Kui Te ei tea, kas
pistikupesa on maandatud,
kontrollige seda koos
kvalifitseeritud elektrikuga.

3

Järgige kõiki tootel märgitud
hoiatusi ja instruktsioone.

4

Enne puhastamist tõmmake see
toode pistikupesast välja.

5

Ärge paigaldage või kasutage
seda toodet vee lähedal või
märjana.

6

Paigutage toode kindlalt
stabiilsele pinnale.

7

Paigaldage toode kaitstud kohta,
kus keegi ei saa astuda või
komistada juhtmele ja kus juhe ei
saa viga.

8

Kui toode korralikult ei tööta,
vaadake Veaotsingu onlain-abi.

9

Ei sisalda kasutaja poolt
hooldatavaid osi. Hooldamiseks
pöörduge kvalifitseeritud
hoolduspersonali poole.

10

Kasutage hästiventileeritud
kohas.

Adobe ja
Acrobat logo
on Adobe
Systems
Incorporatedi
kaubamärgid.

background image

i

sisukord

1 hp officejet ülevaade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

esmapilk hp officejetile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
esipaneeli ülevaade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
menüü ülevaade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
oma hp officejetiga enama tegemiseks kasutage hp director tarkvara . . . 8

avage hp director Windowsi kasutajatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
avage hp director Macintoshi kasutajatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 paberi ja originaalide laadimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

hp officejet avamine ja sulgemine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

paberisalve avamine ja sulgemine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
etteandja salve ja dokumendipüüdja avamine. . . . . . . . . . . . . . . . 16

printimiseks ja kopeerimiseks kasutatavad paberid . . . . . . . . . . . . . . . 17

soovitatavad paberid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
paberid, mida vältida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

paberi laadimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

täissuuruses paberite laadimine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ümbrikute laadimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
10 x 15 cm ärarebitavate sakkidega fotopaberi laadimine. . . . . . . 21
post-, indeks- või Hagaki kaartide laadimine . . . . . . . . . . . . . . . . 21
muude paberitüüpide paberisalve laadimine . . . . . . . . . . . . . . . . 22

paberi tüübi määramine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

paberitüübi seaded kopeerimisel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
paberi tüübi määramine kopeerimiseks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

paberi suuruse määramine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

paberi suuruse seade kopeerimisel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
paberi suuruse seade faksi vastuvõtmiseks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ummistuste vältimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
originaalide laadimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3 kopeerimisfunktsioonide kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ülevaade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

kopeerimisfunktsioonide kasutamine esipaneelilt . . . . . . . . . . . . . . 27
kopeerimise kiiruse või kvaliteedi suurendamine . . . . . . . . . . . . . . 28
kopeerimise vaikeseadete muutmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

kaheleheküljelise must-valge dokumendi kopeerimine . . . . . . . . . . . . . 29
mitme koopia tegemine samast originaalist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
foto kopeerimine täissuuruses leheküljele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
legal suuruses dokumendi kopeerimine letter paberile . . . . . . . . . . . . 32
kulunud originaali kopeerimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
mitu korda faksitud dokumendi kopeerimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
koopia heledate alade parendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
kopeerimise peatamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

background image

sisukord

hp officejet 4200 series

ii

4 skannimisfunktsioonide kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

originaali skannimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
skannimise peatamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

5 faksifunktsioonide kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

faksi saatmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

faksi kinnituse lubamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
lihtsa faksi saatmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
värvilise originaali või fotofaksi saatmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
faksi saatmine kiirvalimise abil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
faksi saatmine kordusvalimise abil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
faksi ajastamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
ajastatud faksi tühistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
faksi saatmine mälust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
faksi saatmine käsitisivalimise abil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
faksi telefonist käsitsi saatmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

vastamisreþiimi seadmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
faksi vastuvõtmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine . . . . . . . . . . . .49
faksi käsitsi vastuvõtmine telefonist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
faksi käsitsi vastuvõtmine esipaneelilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
faksi käsitsi vastuvõtmine juuresolevalt kuuldetorult
(ainult hp officejet 4250 series). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
faksi küsimine kättesaamiseks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

juuresoleva kuuldetoru kasutamine (ainult hp officejet 4250 series) . . . .52

sissetulevatele kõnedele vastamine kuuldetoru abil . . . . . . . . . . . . .53
telefonikõnede tegemine kuuldetoru abil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
fakside vastuvõtmine kuuldetoru abil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
fakside saatmine kuuldetoru abil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
kuuldetoru helitugevuse reguleerimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

faksipäise seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
teksti sisestamine esipaneeli abil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
aruannete trükkimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

aruannete automaatne loomine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
aruannete loomine käsitsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

kiirvalimise seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

individuaalsete kiirvalimisnumbrite loomine . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
kiirvalimisgruppide lisamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
kiirvalimisnumbrite uuendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
kiirvalimisnumbrite kustutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

faksi eraldusvõime ja heledam/tumedam seadistuste muutmine . . . . . . .61

faksi eraldusvõime muutmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
heledam/tumedam seade muutmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
uute vaikeseadete seadmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

faksimisseadete seadmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

kuupäeva ja kellaaja seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
paberi suuruse määramine vastuvõetavatele faksidele . . . . . . . . . . .65
toon- või pulssvalimise seadmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

background image

sisukord

kasutusjuhend

iii

helina tugevuse reguleerimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
telefoniliini jälgimise helitugevuse reguleerimine . . . . . . . . . . . . . . 66
fakside edasisuunamine teisele numbrile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
fakside edasisuunamise muutmine või tühistamine . . . . . . . . . . . . 66
vastuvõtmishelina tüübi muutmine (eristav helin) . . . . . . . . . . . . . . 67
kinnise või mitte vastava numbri automaatne kordusvalimine . . . . . 67
automaatse vähenduse seadmine sissetulevatele faksidele . . . . . . . 68
veaparandusreþiimi kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
faksimiskiiruse seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
helistaja ID kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
spämmfaksi numbrite blokeerimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
faksi varuvastuvõtu seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

mälus olevate fakside printimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
faksimise peatamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6 printimine Teie arvutist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

printimine tarkvararakendusest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Windowsi kasutajad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Macintoshi kasutajad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

printimisseadete seadmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Windowsi kasutajad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Macintoshi kasutajad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

printimistöö peatamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

7 tarvikute tellimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

materjalide tellimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
tindikassettide tellimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
muude tarvikute tellimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

8 hp officejeti hooldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

klaasi puhastamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
valge riba puhastamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
väliskülje puhastamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
töö tindikassettidega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

tindi taseme kontrollimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
enesetesti raporti printimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
tindikassettide käsitsemine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
tindikassettide asendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
fototindi kasseti kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
tindikasseti kaitse kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
tindikassettide joondamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
tindikassettide puhastamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
tindikassettide kontaktide puhastamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

telefonikaabli asendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
tehase vaikeseadete taastamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
kerimiskiiruse seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
viiba ajastuse seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
enesehoolduse helid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

background image

hp officejet 4200 series

sisukord

iv

9 hp officejet 4200 series tootetugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

tootetoe ja muu informatsiooni saamine Internetist . . . . . . . . . . . . . . . .95
hp klienditugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
hp officejeti ettevalmistamine transpordiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

10 garantiiinformatsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

piiratud garantii kehtivusaeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
garantiiteenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
garantii täiendused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
hp officejeti hoolduseks tagastamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
hewlett-packardi piiratud ülemaailmne garantii . . . . . . . . . . . . . . . . .102

11 tehniline informatsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

paberi spetsifikatsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

paberisalvede mahutavused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
automaatse etteandja paberimahutavus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
paberisuurused. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
printimisääriste spetsifikatsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

faksi spetsifikatsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
skannimise spetsifikatsioonid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
füüsilised spetsifikatsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
toitespetsifikatsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
keskkonna spetsifikatsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
keskkonnasõbralike toodete programm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
reeglistiku märkused. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

12 faksi häälestamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

faksimine DSL liinilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
faksimine kodukeskjaama süsteemi või ISDN-liiniga . . . . . . . . . . . . . .121
kuidas teha kindlaks, et järgnevad juhised kehtivad teile. . . . . . . . . . .121
kudas valida oma kontorile õige faksi seadistus. . . . . . . . . . . . . . . . .122
valige oma faksi seadistusviis sellest tabelist . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
viis A: eraldiseisev faksiliin (telefonikõnesid ei saada) . . . . . . . . . . . .125

kuidas teie hp officejet faksikõnedele vastab. . . . . . . . . . . . . . . . .125

viis B: faksimine eristava helina teenusega samal liinil . . . . . . . . . . . .126

kuidas teie hp officejet faksikõnedele vastab. . . . . . . . . . . . . . . . .126

viis C: jagatud telefoni-/faksiliin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

hp officejet 4210 series (ilma kuuldetoruta) . . . . . . . . . . . . . . . . .127
hp officejet 4250 series (kuuldetoruga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

viis D: faksiliini jagatakse arvutimodemiga
(telefonikõnesid ei saada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

kuidas teie hp officejet faksikõnedele vastab. . . . . . . . . . . . . . . . .129

viis E: jagatud telefoni-/faksiliin arvutimodemiga . . . . . . . . . . . . . . . .130

hp officejet 4210 series (ilma kuuldetoruta) . . . . . . . . . . . . . . . . .131
hp officejet 4250 series (kuuldetoruga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

viis F: jagatud telefoni-/faksiliin automaatvastajaga . . . . . . . . . . . . . .132

kuidas teie hp officejet faksikõnedele vastab. . . . . . . . . . . . . . . . .132

background image

kasutusjuhend

sisukord

v

viis G: jagatud telefoni-/faksiliin arvutimodemi
ja automaatvastajaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

kuidas teie hp officejet faksikõnedele vastab . . . . . . . . . . . . . . . . 134

viis H: jagatud telefoni-/faksiliin kõnepostiga. . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

kuidas faksikõnedele käsitsi vastata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

viis I: jagatud telefoni-/faksiliin arvutimodemi ja kõnepostiga . . . . . . 136

kuidas faksikõnedele käsitsi vastata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

13 veaotsingu informatsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

veaotsing installeerimisel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

veaotsing tarkvara ja riistvara installeerimisel . . . . . . . . . . . . . . . 139
faksi häälestamise veaotsing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

operatsiooniline veaotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

background image

hp officejet 4200 series

sisukord

vi

background image

1

abi saamine

See kasutusjuhend sisaldab informatsiooni HP Officejeti kasutamise kohta ja
annab lisaabi veaotsingul installeerimise puhul. Samuti sisaldab kasutusjuhend
informatsiooni tarvikute ja lisaseadmete tellimise kohta, tehnilisi
spetsifikatsioone, informatsiooni tootetoe kohta ning garantiiinformatsiooni.

Alljärgnevas tabelis on toodud muud allikad oma HP Officejeti kohta
informatsiooni leidmiseks.

abi

kirjeldus

Häälestusplakat

Häälestusplakatil on instruktsioonid teie HP Officejeti seadistamiseks ja
konfigureerimiseks. Veenduge, et kasutate oma operatsioonisüsteemi jaoks
sobivaid juhiseid (Windows või Macintosh).

HP Image Zone abi

HP Image Zone Help (abi) annab detailset informatsiooni HP Officejeti
tarkvara kasutamise kohta.

Windowsi kasutajatel

: Minge

HP Director

-isse ja klõpsake

Help

(abi).

Macintoshi kasutajatel

: Minge

HP Director

-isse ja klõpsake

Help

(abi),

seejärel klõpsake

hp image zone help

(abi).

Märkus: Kui valisite oma tarkvara installeerimisel Minimum Install
(Miinimuminstallatsiooni), ei ole HP Image Zone Help (abi) saadaval.

Veaotsingu abi

Veaotsingu informatsioonile ligi pääsemiseks:

Windowsi kasutajatel

:

HP Director

-is klõpsake

Help

(abi). Avage

veaotsingu raamat HP Image Zone Help (abis), seejärel järgnege viidetele
üldisele veaotsingule ja ka viidetele teie HP Officejeti spetsiifilisele
veaotsingu abile. Veaotsing on saadaval ka Help (abi) nupult mis ilmub
mõningatel veateadetel ja selle kasutusjuhendi veaotsingu peatükis
lehekülg 139.

Macintoshi kasutajatel

: Avage Apple Help Viewer, klõpsake

hp image

zone troubleshooting

(veaotsing), seejärel klõpsake

hp officejet

4200 series

.

Märkus: Kui valisite oma tarkvara installeerimisel Minimum Install
(Miinimuminstallatsiooni), ei ole HP Image Zone Troubleshooting
(veaotsing) saadaval.

Abi Internetis ja
tehniline tugi

Kui teil on ligipääs Internetile, saate abi HP veebilehelt aadressil:

www.hp.com/support

Veebilehel on ka vastuseid korduma kippuvatele küsimustele.

Loe mind fail

Peale tarkvara installeerimist võite Loe mind faili (kui olemas) leida kas
HP Officejet 4200 Series CD-ROM-ilt või HP Officejet 4200 Series
programmikaustast. Loe mind fail sisaldab uusimat informatsiooni, mida ei
leidu käesolevas kasutusjuhendis ega onlain-abis.

background image

hp officejet 4200 series

2

Dialoogiakna abi
(ainult Windows)

Windows puhul

: Mingi funktsiooni kohta informatsiooni saamiseks

kasutage ühte järgnevatest viisidest:

Tehke funktsioonil paremklõps.

Valige funktsioon ja vajutage

F1

.

Valige üleval paremal nurgas

?

ja seejärel klõpsake funktsioonil.

abi

kirjeldus

background image

1

3

hp o

fficejeti ül

ev

aade