Pomoć za HP Officejet 4215

background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

upute za

korištenje

background image
background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

background image

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP
Zadržavamo pravo promjene
informacija bez prethodne obavijesti.
Reproduciranje, prilagođavanje ili
prevođenje bez prethodnog pismenog
odobrenja je zabranjeno, osim ako
nije dopušteno u autorskim pravima.
U ovaj je proizvod ukomponirana
Adobeova PDF tehnologija, koja
sadrži implementaciju LZW algoritma
registriranu kao U.S. Patent
4,558,302.

Autorska prava na dijelove
© 1989-2004 Palomar Software Inc.
HP Officejet 4200 Series sadrži
tehnologiju upravljačkih programa za
pisač koju je licencirala tvrtka Palomar
Software, Inc. www.palomar.com
Copyright © 1999-2004 Apple
Computer, Inc.
Apple, Apple logotip, Mac, Mac
logotip, Macintosh, i Mac OS su
trgovačke marke tvrtke Apple
Computer, Inc., registrirani u SAD-u
i drugim državama.
Broj izdanja: Q5600-90141
Prvo izdanje: Siječanj 2004

Windows

®

, Windows NT

®

,

Windows ME

®

, Windows XP

®

,

i Windows 2000

®

trgovačke su

marke tvrtke Microsoft Corporation
registrirani u SAD--u.

Intel

®

i Pentium

®

registrirane su

trgovačke marke tvrtke Intel
Corporation u SAD-u.

obavijest

Jedine garancije koje vrijede za
HP proizvode i usluge su iznesene
u izričitim garancijama prateći takve
proizvode i usluge. Ništa navedeno se
ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje
dodatne garancije. HP neće biti
odgovoran za ovdje sadržane
tehničke i uredničke pogreške ili
propuste.
Tvrtka Hewlett-Packard ne preuzima
odgovornost za slučajne ili
posljedične štete proizašle, ili nastale
zbog opreme, sadržaja ili upotrebe
ovog dokumenta te programskog
materijala koji on opisuje.
Napomena: Regulatory information
(Zakonske obavijesti) pronaći ćete
u odjeljku “Tehničke informacije”
unutar ovog priručnika.

U mnogim je područjima kopiranje
sljedećeg sadržaja zakonom
zabranjeno. Ako niste sigurni, najprije
provjerite kod svojeg pravnog
zastupnika.

Spisi ili dokumenti državnih službi:

-

Putovnice

-

Dokumentacija o imigraciji

-

Spisi odabranih službi

-

Identifikacijske značke, kartice,
ili znakove

Biljezi državnih službi:

-

Poštanske marke

-

Bonovi za hranu

Čekovi ili mjenice ispostavljene
državnim agencijama

Papirnata valuta, putnički čekovi,
ili novčane uputnice

Potvrde o bankovnoj uplati

Djela sa zaštićenim autorskim
pravima

sigurnosne informacije

Upozorenje!

Kako biste

izbjegli opasnost od
vatre ili strujnog udara,
ne izlažite ovaj proizvod
kiši ili nekoj drugoj vrsti
vlage.

Prilikom korištenja ovog proizvoda
uvijek se pridržavajte osnovnih mjera
opreza kako biste smanjili rizik od
ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim
udarom.

Upozorenje!

Opasnost

od mogućih strujnih
udara

1

S razumijevanjem pročitajte sve
upute na instalacijskom posteru.

2

Uređaj priključite isključivo
u uzemljenu utičnicu. Ako niste
sigurni je li utičnica uzemljena,
upitajte kvalificiranog električara.

3

Proučite sva upozorenja i upute
označene na proizvodu.

4

Uređaj prije čišćenja isključite iz
zidne utičnice.

5

Ne ugrađujte i ne upotrebljavajte
ovaj proizvod u blizini vode ili
dok ste mokri.

6

Proizvod stabilno postavite na
čvrstu podlogu.

7

Proizvod postavite na zaštićeno
mjesto gdje nitko ne može
nagaziti ili zapeti za kabel i gdje
se kabel neće oštetiti.

8

Ako proizvod ne radi kako bi
trebao, proučite zaslonske upute
u odjeljku Otklanjanje poteškoća.

9

Uređaj nema dijelova koje biste
sami mogli popravljati.
Servisiranje prepustite stručnom
osoblju.

10

Koristite ga u dobro prozračenom
prostoru.

Adobe i Acrobat
logotipovi su
zaštićene
trgovačke marke
tvrtke Adobe
Systems
Incorporated.

background image

i

sadržaj

1 hp officejet – pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

uređaj hp officejet ukratko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
pregled prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
pregled izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
za što veću učinkovitost uređaja hp officejet koristite softver hp director
(hp upravljanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

otvorite hp director (HP Upravljanje) za korisnike sustava Windows . . 9
otvorite hp director (HP Upravljanje) za korisnike sustava Macintosh . . . 11

2 umetanje papira i umetanje originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

otvaranje i zatvaranje hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

otvaranje i zatvaranje ladice za papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
otvaranje i zatvaranje ladice za umetanje dokumenata i držača
dokumenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

papiri za ispis i kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

preporučene vrste papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
vrste papira koje treba izbjegavati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

umetanje papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

umetanje papira pune veličine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
umetanje omotnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
umetnite foto-papir s odrezanim rubom veličine 10 x 15 cm . . . . . . 20
umetanje razglednica, indeksa, ili Hagaki kartica . . . . . . . . . . . . . 22
umetanje drugih vrsta papira u ladicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

podešavanje vrste papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

postavke vrste papira za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
postavljanje vrste papira za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

podešavanje veličine papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

postavke veličine papira za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
postavljanje veličine papira za primanje faksova. . . . . . . . . . . . . . 24

izbjegavanje zaglavljivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
umetanje originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3 korištenje funkcija za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

koristite značajke kopiranja s upravljačke ploče . . . . . . . . . . . . . . 27
povećanje brzine ili kvalitete kopiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
promjena zadanih postavki kopiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

crno-bijelo kopiranje dokumenta s dvije stranice . . . . . . . . . . . . . . . . 30
napravite višestruke kopije od istog originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
kopiranje fotografije na stranicu punih dimenzija . . . . . . . . . . . . . . . 31
kopiranje dokumenta veličine Legal na papir veličine Letter . . . . . . . . 33
kopiranje slabo vidljivog originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
kopiranje dokumenta koji je nekoliko puta bio faksiran . . . . . . . . . . . 34

background image

sadržaj

hp officejet 4200 series

ii

pojačavanje svijetlih područja na kopiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
prestanak kopiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

4 korištenje značajki skeniranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

skeniranje originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
prekid skeniranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

5 korištenje značajki faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

slanje faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

omogućavanje potvrde primitka faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
slanje osnovnog faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
slanje originala u boji ili foto- faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
slanje faksa pomoću brzih biranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
slanje faksa pomoću ponovnog biranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
programiranje slanja faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
otkazivanje programiranog faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
slanje faksa iz memorije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
slanje faksa pomoću nadzora biranja prilikom slanja faksa . . . . . . .46
ručno slanje faksa s telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

postavljanje načina odgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
primanje faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

postavljanje broja zvona prije odgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
ručno primanje faksa s telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
ručno primanje faksa s prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ručno prima faks pomoću spojene slušalice
(samo hp officejet 4250 series) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
prozivanje za primanje faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

koristite spojenu slušalicu (samo hp officejet 4250 series) . . . . . . . . . . .54

odgovaranje na dolazne pozive pomoću slušalice . . . . . . . . . . . . .54
pozivanje pomoću slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
primanje faksova pomoću slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
slanje faksova pomoću slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
podešavanje glasnoće u slušalici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

postavljanje zaglavlja faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
unos teksta pomoću prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
ispis izvješća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

automatsko generiranje izvješća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
ručno generiranje izvješća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

postavljanje brzog biranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

stvaranje pojedinačnih unosa za brzo biranje . . . . . . . . . . . . . . . .60
dodavanje grupnih unosa za brzo biranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
ažuriranje unosa za brzo biranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
brisanje unosa za brzo biranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

promjena rezolucije faksa te svjetlijih/tamnijih postavki . . . . . . . . . . . .63

promjena rezolucije faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
promjena postavke svjetlije/tamnije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
postavljanje novih zadanih vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

postavljanje opcija za faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

postavljanje datuma i vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

background image

sadržaj

upute za korištenje

iii

postavljanje veličine papira za primljene faksove . . . . . . . . . . . . . 67
postavljanje tonskog ili pulsnog biranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
podešavanje glasnoće zvona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
podešavanje glasnoće zvuka biranja i faksa . . . . . . . . . . . . . . . . 68
prosljeđivanje faksova na drugi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
uređivanje ili otkazivanje prosljeđivanja faksova . . . . . . . . . . . . . . 68
promjena zvona kod govornog poziva (razlikovno zvono) . . . . . . . 69
automatsko ponovno biranje broja koji je zauzet ili na kojem
nema odgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove . . . . . . 71
korištenje načina rada za ispravljanje pogrešaka . . . . . . . . . . . . . 71
postavljanje brzine faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
korištenje identifikacije dolaznog poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
block junk fax numbers (blokiranje neželjenih brojeva faksa) . . . . . 73
postavljanje spremanja faksa prilikom primanja . . . . . . . . . . . . . . .74

ponovni ispis faksova u memoriji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
prekid faksiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

6 ispis s računala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

ispis iz softverske aplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

korisnici operativnog sustava Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
korisnici operativnog sustava Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

postavljanje odrednica ispisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

korisnici operativnog sustava Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
korisnici računala Macintosh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

prekid ispisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

7 naručivanje pribora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

naručivanje medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
naručivanje spremnika za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
naručivanje ostalog pribora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

8 održavanje vašeg hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

čišćenje stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
čišćenje bijele trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
čišćenje vanjske strane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
rad sa spremnicima za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

provjeravanje razine tinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
ispis izvješća samotestiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
rukovanje spremnicima za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
zamjena spremnika za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
korištenje spremnika za ispis fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
korištenje štitnika spremnika s tintom za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . 91
poravnanje spremnika za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
čišćenje spremnika za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
čišćenje kontakata spremnika za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

zamjena telefonskog kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
vraćanje tvorničkih postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
postavljanje brzine kretanja teksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

background image

hp officejet 4200 series

sadržaj

iv

postavljanje točnog vremena odgode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
zvukovi samo-održavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

9 hp officejet 4200 series podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

traženje podrške i drugih informacija preko Interneta . . . . . . . . . . . . .99
hp služba za korisničku podršku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
pripremite svoj hp officejet za otpremu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

10 podaci o garanciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

trajanje ograničene garancije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
garancijske usluge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
nadopune garancije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
vraćanje vašeg hp officejet na servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
izjava o ograničenoj globalnoj garanciji tvrtke hewlett-packard . . . . .106

11 tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

specifikacije za papir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

kapacitet ladice za papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
kapacitet ladice za automatsko umetanje dokumenata . . . . . . . . . .110
veličine papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
specifikacije o marginama ispisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

specifikacije za faks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
specifikacije skeniranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
fizičke specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
specifikacije napajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
specifikacije okoliša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
uslužni program za proizvode za zaštitu okoliša . . . . . . . . . . . . . . . .112
regulatorne obavijesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

12 postavljanje faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

faksiranje s DSL linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
faksiranje s PBX telefonskim sustavom ili ISDN linijom. . . . . . . . . . . . .125
kako provjeriti odnose li se sljedeće informacije na vas . . . . . . . . . . .125
kako odabrati pravo postavljanje faksa za svoj ured . . . . . . . . . . . . .126
iz ove tablice odaberite svoj način postavljanja faksa. . . . . . . . . . . . .127
slučaj A: odvojena faks linija (ne primaju se glasovni pozivi) . . . . . . .129

kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . .129

slučaj B: faksiranje s uslugom razlikovnih zvona na istoj liniji . . . . . . .130

kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . .130

slučaj C: zajednička glasovna/faks linija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

hp officejet 4210 series (bez slušalice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
hp officejet 4250 series (sa slušalicom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

slučaj D: faks linija koja se dijeli s modemom za računalo
(ne primaju se glasovni pozivi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . .133

slučaj E: zajednička glasovna/faks linija s modemom za računalo . . .134

hp officejet 4210 series (bez slušalice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
hp officejet 4250 series (sa slušalicom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

background image

upute za korištenje

sadržaj

v

slučaj F: zajednička glasovna/faks linija s telefonskom sekretaricom. . 136

kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . 137

slučaj G: zajednička glasovna/faks linija s modemom za
računalo i telefonskom sekretaricom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . 138

slučaj H: zajednička glasovna/faks linija s glasovnom poštom . . . . . 139

kako ručno odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

slučaj I: zajednička glasovna/faks linija s modemom za računalo
i glasovnom poštom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

kako ručno odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

13 informacije o rješavanju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

rješavanje problema kod instalacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

rješavanje problema s instalacijom hardvera i softvera . . . . . . . . . 143
rješavanje problema kod postavljanja faksa . . . . . . . . . . . . . . . . 153

rješavanje problema s radom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

sadržaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

background image

hp officejet 4200 series

sadržaj

vi

background image

1

pomoć

Ove upute za korisnike sadrže informacije o upotrebi HP Officejet i nudi
dodatnu pomoć za rješavanje problema pri postupku instalacije. Korisnički
priručnik sadrži i podatke o nabavci pribora i dodataka, tehničke specifikacije,
podršku i informacije o jamstvu.

Niže prikazana tablica navodi dodatne izvore informacija za HP Officejet.

pomoć

opis

Setup Poster (Poster
za postavljanje)

Setup Poster (Poster za postavljanje) nudi upute za postavljanje
i podešavanje HP Officejet. Svakako koristite upute koje odgovaraju
vašem operativnom sustavu (Windows ili Macintosh).

HP Image Zone –
pomoć

HP Image Zone Help (HP image zone – pomoć) nudi detaljne informacije
o korištenju softvera za HP Officejet.

Za korisnike sustava Windows

: Idite na

HP Director (HP upravljanje)

i pritisnite

Help (Pomoć)

.

Za korisnike sustava Macintosh

: Idite na

HP Director (HP upravljanje)

i pritisnite

Help (Pomoć)

, zatim pritisnite

hp image zone help (HP Image

zone – pomoć)

.

Napomena:

HP Image Zone Help (HP pomoć za slike) nije dostupna

ako ste izvršili Minimum Install (Minimalnu instalaciju) prilikom
instaliranja softvera.

Pomoć kod rješavanja
problema

Pristup informacijama za rješavanje problema:

Za korisnike sustava Windows

: Idite na

HP Director (HP upravljanje)

i pritisnite

Help (Pomoć)

. Otvorite Troubleshooting book (Priručnik za

rješavanje problema) u HP Photo & Imaging Help (HP Pomoć za fotografije
i slike), slijedite vezu za rješavanje općenitih problema kao i za pomoć
specifičnu za vaš HP Officejet. Opcija Rješavanje problema također je
dostupna pomoću gumba Help (Pomoć) koji se pojavljuje na nekim
porukama s pogreškama i u odjeljku Rješavanje problema u Korisničkim
uputama stranica 143.

Za korisnike sustava Macintosh

: Otvorite Apple Help Viewer (Pregled

pomoći za Apple), pritisnite

hp image zone troubleshooting (HP image

zone – rješavanje problema)

, zatim pritisnite

hp officejet 4200 series

.

Napomena:

Opcija HP Image Zone Troubleshooting (HP Image zone

– rješavanje problema) nije dostupna ako ste izvršili Minimum Install
(Mininalnu instalaciju) kada ste instalirali softver.

Tehnička pomoć
i podrška putem
Interneta

Ako imate pristup Internetu, dodatne informacije možete naći na web-
stranici HP na:

www.hp.com/support

Web stranica nudi i odgovore na često postavljana pitanja.

background image

hp officejet 4200 series

2

Datoteka Readme

Nakon što instalirate softver, datoteci Readme (ako postoji) možete
pristupiti s HP Officejet 4200 Series CD-ROM-a ili iz HP Officejet
4200 Series programske mape. Datoteka Readme sadrži najnovije
informacije koje nije moguće pronaći u Uputama za uporabu ili online
pomoći.

Pomoć u dijaloškom
okviru
(samo Windows)

Za sustav Windows

: Informacije o određenoj značajki pronađite na jedan

od sljedećih načina:

Pritisnite značajku desnim gumbom miša.

Odaberite značajku i pritisnite

F1

Odaberite

?

u gornjem desnom kutu te zatim pritisnite značajku.

pomoć

opis

background image

1

3

hp o

ffi

cejet - pr

egl
ed