HP Officejet 4215 leírás

background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

felhasználói kézikönyv

background image
background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

background image

 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP
Az itt közölt információk elzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak.
Bárminem sokszorosítás, átvétel vagy
fordítás csak elzetes írásos
engedéllyel lehetséges; ettl csak
a szerzi jogi törvényben
meghatározott esetben lehet eltérni.
A termék az Adobe cég PDF-
technológiáját használja, amely
az Egyesült Államokban a 4,558,302
számú szabadalommal védett LZW
adattömörítés egy megvalósítását
tartalmazza.

Egyes részekre copyright  1989–
2004 Palomar Software Inc.
A HP Officejet 4200 Series
készülék a Palomar Software, Inc.
(www.palomar.com) vállalat
tulajdonát képez
nyomtatóillesztprogram-technológiát
tartalmaz.
Copyright  1999–2004 Apple
Computer, Inc.
Az Apple, az Apple embléma,
a Mac, a Mac embléma, a Macintosh
és a Mac OS az Apple Computer, Inc.
Egyesült Államokban
és más országokban bejegyzett
védjegye.
Kiadványszám: Q5600-90125
Els kiadás: 2004. január

A Windows, a Windows NT,

a Windows ME, a Windows XPés a Windows 2000a Microsoft

Corporation Egyesült Államokban
bejegyzett védjegye.

Az Intelés a Pentiumaz Intel

Corporation Egyesült Államokban
bejegyzett védjegye.

tájékoztatás

A HP termékekre és szolgáltatásokra
vonatkozó egyedüli garanciákat
az ilyen termékekhez
és szolgáltatásokhoz tartozó
garancianyilatkozatokban kifejtett
garanciák képezik. Jelen kiadvány
tartalmából semmi sem értelmezhet
további garanciaként. A HP nem
vállal felelsséget a jelen kiadvány
mszaki és szerkesztési hibáiért vagy
hiányosságaiért.
A Hewlett-Packard Company nem
felels az olyan közvetlen vagy
közvetett károkért, melyek a jelen
dokumentumban megadott
információk és az általuk leírt
program felhasználása folytán
keletkeztek.
Megjegyzés:A hatósági
információk a kézikönyv Mszaki
adatok cím fejezetében találhatók.

A legtöbb országban a törvény tiltja
a másolatkészítést az alábbiakról.
Kétség esetén kérjen tanácsot egy
jogásztól.

Hivatalos iratok vagy
dokumentumok:

-

Útlevelek

-

Bevándorlási iratok

-

Hadkötelezettséggel
kapcsolatos iratok

-

Azonosítójelvények vagy
azonosítókártyák

Hivatalos pecsétek:

-

Postabélyegek

-

Élelmiszerjegyek

Állami hivatalokra kiállított
csekkek vagy váltók

Bankjegyek, utazási csekkek vagy
átutalási megbízások

Letéti jegyek

Szerzi jogvédelem alá tartozó
dokumentumok

biztonsági információk

Figyelem!

A tz vagy

elektromos
áramütés veszélyének
megelzése érdekében
óvja a készüléket
az estl vagy bármilyen
nedvességtl.

A termék használata során a tz vagy
áramütés okozta személyi sérülések
megelzése érdekében mindenkor be
kell tartani az alapvet biztonsági
elírásokat.

Figyelem!

Áramütés ves

zélye

1

Olvassa el figyelmesen
a Telepítési kártyán szerepl
összes utasítást.

2

A készüléket csak földelt
aljzathoz csatlakoztassa. Ha nem
biztos abban, hogy
a csatlakozóaljzat el van látva
földeléssel, forduljon szakképzett
villanyszerelhöz.

3

Tartsa szem eltt a készüléken
feltüntetett valamennyi
figyelmeztetést és utasítást.

4

Tisztítás eltt húzza ki
a készülék csatlakozóját a fali
aljzatból.

5

A készüléket nem szabad
víz közelében vagy nedves testtel
üzembe helyezni és használni.

6

A készüléket vízszintes, szilárd
felületen kell elhelyezni.

7

Olyan biztonságos helyen
üzemeltesse a készüléket, ahol
senki nem léphet a kábelekre,
illetve nem botolhat meg bennük,
s ahol a kábelek megóvhatók a
sérüléstl.

8

Ha a készülék nem mködik
szabályszeren, olvassa el
az online hibaelhárítási súgót.

9

A készülék belsejében nincsenek
a felhasználó által javítható
alkatrészek. A javítást bízza
képzett szervizszakemberekre.

10

A készüléket jól szellz
helyiségben használja.

Az Adobe
és az Acrobat
embléma
az Adobe
Systems
Incorporated
védjegye.

background image

i

tartalom

1 a hp officejet készülék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

a hp officejet bemutatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
a kezelpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
a menük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
a hp irányító szoftver használata a hp officejet készülékkel . . . . . . . . . . 8

a hp irányító megnyitása Windows rendszerben . . . . . . . . . . . . . . . 8
a hp irányító megnyitása Macintosh rendszerben . . . . . . . . . . . . . 10

2 papír és eredeti példányok betöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

a hp officejet kinyitása és bezárása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

a papírtálca kinyitása és bezárása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
a lapadagoló tálca és a dokumentumtároló kinyitása és bezárása. . 16

papírok nyomtatáshoz és másoláshoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

javasolt papírok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
kerülend papírok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

papír betöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

teljes lapméret papírok betöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
borítékok betöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
10 x 15 cm méret, letéphet füllel ellátott fotópapír betöltése . . . . 21
levelezlapok, kartotékkártyák és Hagaki kártyák betöltése . . . . . . 22
más típusú papírok betöltése a papírtálcába . . . . . . . . . . . . . . . . 22

a papírtípus beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

papírtípus-beállítások másoláshoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
papírtípus beállítása másoláshoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

a papírméret beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

papírméret beállítása másoláshoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
papírméret beállítása faxfogadáshoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

elakadás elkerülése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
eredeti példányok betöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3 a másolási funkciók használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

a másolási funkciók használata a kezelpanelrl. . . . . . . . . . . . . . 27
a másolás sebességének növelése vagy minségének javítása . . . . 28
a másolás alapértelmezett beállításainak módosítása . . . . . . . . . . 28

két oldalból álló fekete-fehér dokumentum másolása . . . . . . . . . . . . . 29
több másolat készítése ugyanarról az eredetirl . . . . . . . . . . . . . . . . 30
fénykép másolása teljes lapméret oldalra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
legal méret dokumentum másolása letter méret papírra . . . . . . . . . . 32
kifakult eredeti dokumentum másolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
többször faxolt dokumentum másolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
a másolat világos színeinek kiemelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
másolás leállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

background image

tartalom

hp officejet 4200 series

ii

4 a lapolvasási funkciók használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

eredeti beolvasása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
a lapolvasás leállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

5 a faxolási funkciók használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

fax küldése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

fax visszaigazolásának kérése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
egyszer fax küldése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
színes eredeti vagy fényképfax küldése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
fax küldése gyorstárcsázással . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
fax küldése újrahívással . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
fax ütemezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
ütemezett fax törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
fax küldése a memóriából . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
fax küldése tárcsázásfigyeléssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
fax kézi küldése telefonról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

a válaszmód beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
fax fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

a hívás fogadása eltti csengetések számának beállítása . . . . . . . . 47
fax kézi fogadása telefonról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
fax kézi fogadása a kezelpanelrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
fax kézi fogadása a csatlakoztatott kézibeszél segítségével
(csak hp officejet 4250 seriesnél) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
fax lekérése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

a csatlakoztatott kézibeszél használata (csak hp officejet 4250 ser.). . .50

bejöv hívások fogadása kézibeszél segítségével . . . . . . . . . . . .50
hívás indítása kézibeszél segítségével . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
fax fogadása a kézibeszél segítségével . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
fax küldése a kézibeszél segítségével . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
a kézibeszél hangerejének beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

a faxfejléc beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
szöveg bevitele a kezelpanel segítségével . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
jelentések nyomtatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

jelentések automatikus generálása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
kézi jelentéskészítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

a gyorstárcsázás beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

egyéni gyorstárcsázási bejegyzések létrehozása . . . . . . . . . . . . . .56
csoportos gyorstárcsázási bejegyzések felvétele . . . . . . . . . . . . . . .57
gyorstárcsázási bejegyzések frissítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
gyorstárcsázási bejegyzések törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

a fax felbontásának módosítása és a világosabb/sötétebb beállítás . . .59

a fax felbontásának módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
világosítás vagy sötétítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
új alapértékek beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

faxbeállítások megadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

a dátum és az id beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
a papírméret beállítása faxok fogadásához . . . . . . . . . . . . . . . . .62
hangfrekvenciás vagy impulzusos tárcsázás beállítása . . . . . . . . . .62

background image

tartalom

felhasználói kézikönyv

iii

a csengetés hangerejének beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
a tárcsázásfigyelés hangerejének beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
faxok átirányítása másik számra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
faxátirányítás módosítása vagy törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
a megkülönböztet csengetés módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
automatikus újrahívás foglalt számnál vagy nem fogadott hívásnál . 64
az automatikus kicsinyítés beállítása fogadott faxokhoz . . . . . . . . . 65
a hibajavító mód használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
a fax sebességének beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
a hívóazonosítás használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
nem kívánt faxszámok zárolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
fogadott fax biztonsági mentése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

tárolt faxok újranyomtatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
a faxolás leállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6 nyomtatás a számítógéprl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

nyomtatás alkalmazásból . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

nyomtatási beállítások megadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

nyomtatási feladat leállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

7 kiegészítk rendelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

média rendelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
nyomtatópatronok rendelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
egyéb kiegészítk rendelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

8 a hp officejet karbantartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

az üveg tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
a fehér sáv tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
a küls felület tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
a nyomtatópatronok kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

a tintaszintek ellenrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
öntesztjelentés nyomtatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
a nyomtatópatronok kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
nyomtatópatronok cseréje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
a fotó-nyomtatópatron használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
a nyomtatópatron-véd használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
nyomtatópatronok beigazítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
nyomtatópatronok tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
a nyomtatópatron érintkezinek tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

a telefonkábel cseréje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
a gyári alapbeállítások visszaállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
a görgetési sebesség beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
felirat késleltetési idejének beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
önkarbantartási hangok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

background image

hp officejet 4200 series

tartalom

iv

9 hp officejet 4200 series – terméktámogatás . . . . . . . . . . . . . . . . 93

támogatás és más információk beszerzése az internetrl . . . . . . . . . . .93
hp ügyfélszolgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
a hp officejet készülék elkészítése szállításra . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

10 jótállási információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

a korlátozott garancia idtartama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
garanciális javítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
a garancia kibvítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
a hp officejet visszaküldése javításra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
a hewlett-packard korlátozott, globális garancianyilatkozata . . . . . . .100

11 mszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

papírral kapcsolatos adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

a papírtálcák kapacitása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
az automatikus lapadagoló papírkapacitása . . . . . . . . . . . . . . . .103
papírméretek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
a nyomtatási margók adatai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

faxolási adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
lapolvasási adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
fizikai adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
tápellátási adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
környezeti adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
környezetvédelmi program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
hatósági nyilatkozatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

12 hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

telepítés – hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

szoftver- és hardvertelepítés – hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . .115
faxbeállítás – hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

mködéssel kapcsolatos hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

13 faxbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

faxolás DSL-vonalról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
faxolás telefonalközpont vagy ISDN-vonal használatával . . . . . . . . . .130

tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

background image

1

segítség keresése

A Felhasználói kézikönyv információt nyújt a HP Officejet használatához,
és segít a telepítési eljárás során felmerül problémák megoldásában. Emellett
további tudnivalókat is tartalmaz a készülékkel kapcsolatban: kitér
a kiegészítk és tartozékok rendelésére, a mszaki adatokra, a támogatásra
és a garanciára.

Az alábbi lista felsorolja, hogy hol lelhet fel további információ a HP Officejet
készülékkel kapcsolatban.

segítség forrása

leírás

Telepítési kártya

A Telepítési kártya útmutatást ad a HP Officejet telepítéséhez és üzembe
helyezéséhez. Ügyeljen rá, hogy az operációs rendszernek (Windows
vagy Macintosh) megfelel útmutatást használja.

HP Image Zone súgó A HP Image Zone súgó részletes információkkal szolgál a HP Officejet

készülékhez tartozó szoftver használatáról.

Windows

: A

HP Irányító

programban kattintson a

Súgó

pontra.

Macintosh

: A

HP Director

(HP Irányító) programban kattintson a

Help

(Súgó) pontra, majd a

hp image zone help

(hp image zone súgó) elemre.

Megjegyzés:

Ha a szoftver telepítéskor a Minimális telepítés

lehetséget választotta, a HP Image Zone súgó nem áll
rendelkezésre.

Hibaelhárítási súgó

A hibaelhárítás súgójának megnyitása:

Windows

: A

HP Irányító

programban válassza a

Súgó

menüt. Nyissa meg

a HP Image Zone súgó Hibaelhárítás könyvét, majd kövesse az általános
hibaelhárításra és a kifejezetten a HP Officejet készülékre vonatkozó
hibaelhárításra mutató hivatkozásokat. A hibaelhárítási
tudnivalók elérhetk az egyes hibaüzeneteken megjelen Súgó gombra
kattintva, illetve elolvashatók a Felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás cím
fejezetében is (115. oldal).

Macintosh

: Az Apple Help Viewer programban kattintson a

hp image

zone troubleshooting

(hp image zone hibaelhárítás) elemre, majd

a

hp officejet 4200 series

pontra.

Megjegyzés:

Ha a szoftver telepítéskor a Minimális telepítés

lehetséget választotta, a HP Image Zone Troubleshooting (HP Image
Zone hibaelhárítás) nem áll rendelkezésre.

Segítség és mszaki
támogatás az
interneten

Ha rendelkezik internet-hozzáféréssel, további információt kaphat
az alábbi HP webhelyen:

www.hp.com/support

A webhely választ tartalmaz a gyakran ismétld kérdésekre is.

background image

hp officejet 4200 series

2

A Readme (Olvass
el!) nev fájl

A szoftver telepítése után a Readme fájlt megnyithatja a HP Officejet
4200 Series CD-ROM-járól vagy a HP Officejet 4200 Series
programmappából. A fájl a legfrissebb információkat tartalmazza,
amelyek a Felhasználó kézikönyvbe és a súgóba már nem kerültek bele.

Párbeszédpanel-súgó
(csak Windows
környezetben)

Windows

: Az egyes funkciókról az alábbi módokon kaphat tájékoztatást:

Kattintson a funkcióra az egér jobb oldali gombjával.

Jelölje ki a funkciót, és nyomja meg az

F1

billentyt.

Kattintson a

?

gombra a párbeszédpanel jobb fels sarkában, majd

a kívánt funkcióra.

segítség forrása

leírás

background image

1

3

hp o

fficejet – át

te

kintés