HP Officejet 4215 Help

background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

gebruikers-

handleiding

background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

background image

© 2004 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, LP
De informatie in dit document kan

zonder kennisgeving worden

gewijzigd.
Reproductie, aanpassing of vertaling

zonder schriftelijke toestemming

vooraf is verboden, behalve voor

zover toegestaan onder de

copyrightbepalingen.
In dit product wordt gebruikgemaakt

van de PDF-technologie van Adobe,

die een toepassing bevat van LZW

(licentie op U.S. Patent 4.558.302).

Copyright © 1989-2004 Palomar

Software Inc. op bepaalde gedeelten.

In de HP Officejet 4200 Series is

technologie voor printerstuur-

programma's verwerkt onder licentie

van Palomar Software, Inc.

www.palomar.com
Copyright © 1999-2004 Apple

Computer, Inc.
Apple, het Apple-logo, Mac, het Mac-

logo, Macintosh en Mac OS zijn

handelsmerken van Apple Computer,

Inc., gedeponeerd in de Verenigde

Staten en andere landen.
Publicatienummer: Q5600-90120
Eerste uitgave: januari 2004
Windows

®

, Windows NT

®

,

Windows ME

®

, Windows XP

®

en

Windows 2000

®

zijn in de

VS-gedeponeerde handelsmerken van

Microsoft Corporation.
Intel

®

en Pentium

®

zijn in de VS

gedeponeerde handelsmerken van

Intel Corporation.

kennisgeving

De enige garantiebepalingen voor

HP-producten en -services worden

beschreven in de uitdrukkelijke

garantieverklaringen die dergelijke

producten en services vergezellen.

Niets hierin mag worden

geïnterpreteerd als aanvullende

garantiebepaling. HP wijst iedere

verantwoordelijkheid voor technische

of redactionele onvolkomenheden of

weglatingen hierin van de hand.
De Hewlett-Packard Company kan

niet aansprakelijk worden gehouden

voor enige incidentele of

gevolgschade in verband met, of

voortvloeiende uit het verstrekken van

dit document en de software die hierin

wordt beschreven of de prestaties of

het gebruik van beide.
Opmerking: Informatie over

overheidsvoorschriften kunt u vinden

in het hoofdstuk met technische

informatie elders in deze handleiding.

Het is in veel landen wettelijk niet

toegestaan de volgende items te

kopiëren. Het is raadzaam bij twijfel

eerst contact op te nemen met een

juridisch adviseur.

Overheidspapier of -documenten:

-

Paspoorten

-

Immigratiepapieren

-

Bepaalde servicepapiersoorten

-

Identificatiekenmerken zoals

kaarten of insignes

Overheidsstempels:

-

Postzegels

-

Voedselbonnen

Cheques of wissels van

overheidsinstellingen

Papieren valuta, reischeques of

postwissels

Depositobewijzen

Werk waarop auteursrecht van

toepassing is

veiligheidsinformatie

Waarschuwing!

Stel het

product niet bloot aan

regen of vocht om het

risico van brand of

schokken te voorkomen.

Volg altijd de standaardveiligheids-

voorschriften bij het gebruik van dit

product. Op deze wijze beperkt u het

risico van verwondingen door brand

of elektrische schokken.

Waarschuwing!

Kans

op elektrische schokken

1

Lees alle instructies op de Setup-

poster aandachtig door.

2

Sluit het apparaat alleen aan op

een geaard stopcontact. Neem

contact op met een gekwalificeerd

elektricien als u niet weet of het

stopcontact geaard is.

3

Neem alle waarschuwingen en

instructies in acht die op het

product zijn aangegeven.

4

Verwijder de stekker van het

netsnoer uit het stopcontact

voordat u dit apparaat

schoonmaakt.

5

Installeer en gebruik het product

niet in de nabijheid van water of

wanneer u nat bent.

6

Installeer het product op een

stevige, stabiele ondergrond.

7

Installeer het product op een

veilige locatie zodat niemand op

het snoer kan staan of erover kan

struikelen en het snoer kan

beschadigen.

8

Als het product niet naar behoren

werkt, raadpleegt u de Help-

informatie voor het oplossen van

problemen.

9

Het product is niet uitgerust met

onderdelen die door de gebruiker

dienen te worden vervangen.

Neem voor elke vorm van

onderhoud contact op met

gekwalificeerd onderhouds-

personeel.

10

Gebruik dit product in een goed

geventileerde ruimte.

Adobe en het

Acrobat-logo

zijn handels-

merken van

Adobe Systems

Incorporated.

background image

i

inhoud

1 hp officejet: overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

overzicht van de hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

overzicht van bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

menuoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Gebruik de hp director-software als u meer wilt doen met uw

hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

de hp-dirigent openen voor Windows-gebruikers . . . . . . . . . . . . . . . 9

de HP-dirigent openen voor Macintosh-gebruikers . . . . . . . . . . . . . 10

2 papier en originelen laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

de hp officejet openen en sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

de papierlade openen en sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

de documenteninvoerlade en de documentopvanger openen en

sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

papier voor afdrukken en kopiëren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

aanbevolen papiersoorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

papier dat u beter niet kunt gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

papier laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

papier van normaal formaat laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

enveloppen laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

fotopapier van 4 bij 6 inch (10 bij 15 cm) met verwijderlipjes

laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

briefkaarten, indexkaarten of Hagaki-kaarten laden. . . . . . . . . . . . 22

andere papiersoorten in de papierlade plaatsen . . . . . . . . . . . . . 23

de papiersoort instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

papiersoortinstellingen voor kopieertaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

de papiersoort voor kopiëren instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

het papierformaat instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

het papierformaat instellen voor kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

het papierformaat instellen voor het ontvangen van een faxbericht. . 25

papierstoringen vermijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

originelen laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3 de kopieerfuncties gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

overzicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

de kopieerfuncties gebruiken vanaf het bedieningspaneel. . . . . . . . 29

de snelheid of kwaliteit van het kopiëren verhogen . . . . . . . . . . . . 30

standaardkopieerinstellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

een zwartwitdocument van twee pagina's kopiëren . . . . . . . . . . . . . . 31

meerdere kopieën van hetzelfde origineel maken . . . . . . . . . . . . . . . 32

een foto kopiëren op een volledige pagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

een document in Legal-formaat kopiëren op Letter-papier . . . . . . . . . . 34

een verbleekt origineel kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

background image

inhoud

hp officejet 4200 series

ii

een document kopiëren dat al diverse malen is gefaxt . . . . . . . . . . . . .35

lichte gedeelten van de kopie verbeteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

een kopieertaak stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

4 scanfuncties gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

een origineel scannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

het scannen stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

5 faxfuncties gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

een faxbericht verzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

faxbevestiging inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

basisprocedure voor het verzenden van een faxbericht . . . . . . . . . .41

een kleuren- of fotofaxbericht verzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

een faxbericht verzenden met snelkiesnummers . . . . . . . . . . . . . . .42

een faxberichten verzenden door opnieuw te kiezen . . . . . . . . . . .43

de verzending van een faxbericht plannen . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

een gepland faxbericht annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

een faxbericht verzenden vanuit het geheugen . . . . . . . . . . . . . . .44

een faxbericht verzenden door handmatig het nummer te kiezen . . .45

een faxbericht handmatig verzenden via een telefoontoestel . . . . . .46

de antwoordmodus instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

een faxbericht ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

instellen na hoeveel keer rinkelen een oproep moet worden

beantwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

een faxbericht handmatig ontvangen via een telefoontoestel . . . . . .51

een faxbericht handmatig ontvangen via het bedieningspaneel . . . .52

een faxbericht handmatig ontvangen via de gekoppelde

telefoonhoorn (alleen op de hp officejet 4250 series). . . . . . . . . . . .52

faxberichten opvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

de gekoppelde telefoonhoorn gebruiken

(alleen op de hp officejet 4250 series) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

binnenkomende oproepen met de telefoonhoorn beantwoorden . . .54

bellen met de telefoonhoorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

faxberichten ontvangen met de telefoonhoorn. . . . . . . . . . . . . . . . .54

faxberichten verzenden met de telefoonhoorn. . . . . . . . . . . . . . . . .54

het volume van de telefoonhoorn instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

de faxkoptekst instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

tekst invoeren vanaf het bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

rapporten afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

automatisch rapporten genereren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

rapporten handmatig genereren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

het snelkiezen instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

individuele snelkiesnummers instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

snelkiesgroepnummers toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

snelkiesvermeldingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

snelkiesnummers verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

de faxresolutie wijzigen en het faxbericht lichter of donkerder maken . . .63

de faxresolutie wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

het faxbericht lichter of donkerder maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

background image

inhoud

gebruikershandleiding

iii

nieuwe standaardinstellingen instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

faxopties instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

datum en tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

het papierformaat voor ontvangen faxberichten instellen . . . . . . . . 67

kiezen met toon of puls instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

het rinkelvolume instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

het volume van kies- en faxtonen aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . 68

faxberichten naar een ander nummer doorsturen . . . . . . . . . . . . . 68

het doorsturen van faxberichten bewerken of annuleren . . . . . . . . . 68

specifieke belsignalen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

een bezet of onbeantwoord nummer automatisch opnieuw kiezen . 69

binnenkomende faxberichten automatisch verkleinen . . . . . . . . . . . 70

de foutcorrectiemodus gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

de faxsnelheid instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

beller-ID's gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

faxnummers blokkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

backup-faxontvangst instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

faxberichten in het geheugen opnieuw afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . .74

een faxtaak stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

6 afdrukken vanaf de computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

afdrukken vanuit een softwaretoepassing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Windows-gebruikers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Macintosh-gebruikers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

afdrukopties instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Windows-gebruikers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Macintosh-gebruikers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

een afdruktaak stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

7 benodigdheden bestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

afdrukmateriaal bestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

inktpatronen bestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

andere benodigdheden bestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

8 onderhoud van de hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

de glasplaat reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

de witte strook reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

de buitenkant reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

met inktpatronen werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

inktniveaus controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

een zelftestrapport afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

omgaan met inktpatronen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

inktpatronen vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

een foto-inktpatroon gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

de inktpatroonbeschermer gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

de inktpatronen uitlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

de inktpatronen reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

de contactpunten van de inktpatroon reinigen . . . . . . . . . . . . . . . 92

het telefoonsnoer vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

background image

hp officejet 4200 series

inhoud

iv

fabrieksinstellingen herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

de bladersnelheid instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

de vertragingstijd voor prompts instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

geluiden bij zelfonderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

9 hp officejet 4200 series ondersteuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

ondersteuning en andere informatie opvragen via het Internet . . . . . . .97

klantenondersteuning van HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

bellen in Noord-Amerika gedurende de garantieperiode . . . . . . . . .98

elders ter wereld bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

bellen in Australië na de garantieperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

de hp officejet gereedmaken voor verzending . . . . . . . . . . . . . . . . .100

10 informatie over de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

duur van de beperkte garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

garantieservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

garantie uitbreiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

de hp officejet terugzenden voor service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

beperkte wereldwijde garantieverklaring van Hewlett-Packard . . . . . .104

11 technische informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

papierspecificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

capaciteit van papierladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

papiercapaciteit van de automatische documentinvoer. . . . . . . . . .108

papierformaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

specificaties voor afdrukmarges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

faxspecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

scanspecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

afmetingen en gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

voedingsspecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

omgevingsspecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

richtlijnen voor milieuvriendelijke producten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

overheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

12 informatie over het oplossen van problemen . . . . . . . . . . . . . . .121

installatieproblemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

problemen met de software- en hardware-installatie oplossen . . . . .121

problemen met de faxinstallatie oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

operationele problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

13 faxinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

faxen via een DSL-lijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

faxen met een PBX-telefoonsysteem of een ISDN-lijn . . . . . . . . . . . . . .136

index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

background image

1

help opvragen

Deze gebruikershandleiding bevat informatie om u op weg te helpen bij het

gebruik van de HP Officejet en aanvullende informatie voor het oplossen van

problemen tijdens het installeren van het apparaat. Verder bevat deze

gebruikershandleiding informatie over het bestellen van onderdelen en

accessoires, technische specificaties, informatie over productondersteuning en

garantie-informatie.
In de onderstaande tabel worden aanvullende bronnen met informatie over uw

HP Officejet beschreven.

help

beschrijving

Setup-poster

De Setup-poster bevat instructies voor de installatie en configuratie van de

HP Officejet. Zorg ervoor dat de juiste instructies voor uw

besturingssysteem (Windows of Macintosh) gebruikt.

HP Image Zone Help In de HP Image Zone Help vindt u gedetailleerde informatie over het

gebruik van de software voor de HP Officejet.

Windows-gebruikers

: Ga naar de

HP Director

en klik op

Help

.

Macintosh-gebruikers

: Ga naar de

HP-dirigent

, klik op

Help

en klik

vervolgens op

hp image zone help

.

Opmerking:

De HP Image Zone Help is niet beschikbaar als u bij de

installatie van de software hebt gekozen voor een

Minimuminstallatie.

Help bij het oplossen

van problemen

Informatie opvragen over het oplossen van problemen:

Windows-gebruikers

: Klik in de

HP Director

op

Help

. Open het boek

Problemen oplossen in de HP Image Zone Help en volg de koppelingen

voor het oplossen van algemene problemen en de koppelingen naar de

Help voor het oplossen van specifieke problemen met de HP Officejet.

Problemen oplossen is ook toegankelijk via de knop Help die wordt

weergegeven in sommige foutberichten en in het hoofdstuk Problemen

oplossen van deze gebruikershandleiding op pagina 121.

Macintosh-gebruikers

: Open de Apple Help Viewer, klik op

hp image

zone problemen oplossen

en klik vervolgens op

hp officejet 4200 series

.

Opmerking:

HP Image Zone Problemen oplossen is niet beschikbaar

als u bij de installatie van de software hebt gekozen voor een

Minimuminstallatie.

Help en ondersteuning

via het Internet

Als u een Internet-aansluiting hebt, gaat u voor hulp naar de website van

HP:

www.hp.com/support

Op deze website vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen.

background image

hp officejet 4200 series

2

LeesMij-bestand

Nadat u de software hebt geïnstalleerd, kunt u het LeesMij-bestand (als dit

er is) openen vanaf de cd-rom van de HP Officejet 4200 Series of vanuit

de programmamap van de HP Officejet 4200 Series. Het LeesMij-

bestand bevat de meest recente productinformatie die niet meer in de

gebruikershandleiding of online Help kon worden opgenomen.

Het dialoogvenster

Help (alleen

Windows)

Windows-gebruikers

: Ga als volgt te werk om informatie over een

bepaalde functie op te vragen:

Klik met de rechtermuisknop op de functie.

Selecteer de functie en druk op

F1

.

Selecteer het vraagteken (

?

) in de rechterbovenhoek van het venster

en klik vervolgens op de functie.

help

beschrijving

background image

1

3

hp

o

ffice

jet

: o

ver

zic

ht