Pomoč HP Officejet 4215

background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

uporabniški

priročnik

background image
background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

background image

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP
Informacije v tem dokumentu se lahko
spremenijo brez predhodnega
obvestila.
Razmnoževanje, prirejanje ali
prevajanje brez predhodnega
pisnega dovoljenja je prepovedano,
razen v primerih, ki jih dovoljuje
Zakon o avtorskih pravicah.
Izdelek vključuje tehnologijo Adobe’s
PDF, ki vsebuje implementacijo LZW
z licenco U.S. Patent 4,558,302.

Portions Copyright © 1989-2004
Palomar Software Inc. HP Officejet
4200 Series vključuje tehnologijo
tiskalniških gonilnikov z licenco
Palomar Software, Inc.
www.palomar.com
Copyright © 1999-2004 Apple
Computer, Inc.
Apple, logotip Apple, Mac, logotip
Mac, Macintosh in Mac OS so
blagovne znamke Apple Computer,
Inc., ki so registrirane v ZDA in drugih
državah.
Številka publikacije: Q5600-90146
Prva izdaja: Januar 2004

Windows

®

, Windows NT

®

,

Windows ME

®

, Windows XP

®

in Windows 2000

®

so v ZDA

registrirane blagovne znamke
podjetja Microsoft Corporation.

Intel

®

in Pentium

®

sta v ZDA

registrirani blagovni znamki podjetja
Intel Corporation.

opomba

Edine garancije za HP-jeve izdelke in
storitve so opisane v posebnih
garancijskih izjavah, ki so dodane
izdelkom in storitvam. Vsebine si ne
razlagajte kot dodatno garancijo.
HP ne odgovarja za tehnične ali
založniške napake ali izpuščeno
vsebino.
Podjetje Hewlett-Packard ne odgovarja
za naključne ali posledične poškodbe
v povezavi z ali zaradi opreme,
izdelave ali uporabe tega dokumenta
in programskega materiala, ki ga
opisuje.
Opomba: Upravne informacije
najdete v poglavju Tehnične
informacije tega priročnika.

V mnogih deželah je nezakonito delati
kopije naslednjih materialov. Če ste
v dvomih, najprej preverite pri
pravnem zastopniku.

Državni obrazci ali dokumenti:

-

Potni listi

-

Dokumenti za priseljevanje

-

Dokumenti o služenju vojaške
obveznosti

-

Identifikacijske značke,
izkaznice ali insignije

Državni koleki:

-

Poštne znamke

-

Kuponi za hrano

Čeki ali menice vladnih agencij

Papirnata gotovina, potovalni čeki
ali denarna nakazila

Potrdila o bančnih vlogah

Avtorska dela

informacije o varnosti

Opozorilo!

Da bi

preprečili nevarnost
vžiga ali električnega
udara, izdelka ne
izpostavljajte dežju ali
vlagi.

Ko uporabljate izdelek, vedno
upoštevajte varnostne ukrepe, da bi
zmanjšali nevarnost poškodb zaradi
ognja ali električnega udara.

Opozorilo!

Možna

nevarnost električnega
udara

1

Prebrati in razumeti morate vsa
navodila na plakatu za
nastavitev.

2

Ko napravo priključujete
v električno omrežje, mora biti
vtičnica ozemljena. Če ne veste
zagotovo, ali je ozemljena, naj to
preveri usposobljen električar.

3

Upoštevajte vsa opozorila in
navodila, ki so na izdelku.

4

Pred čiščenjem naprave izvlecite
napajalni kabel iz vtičnice.

5

Naprave ne smete namestiti ali
uporabljati v bližini vode ali če
ste mokri.

6

Napravo namestite varno na
stabilno podlago.

7

Izdelek postavite na varno, kjer
ne bo mogel nihče stopiti ali se
spotakniti ob priključek in se le-ta
ne bo poškodoval.

8

Če naprava ne deluje normalno,
si oglejte spletno pomoč za
odpravljanje napak.

9

V notranjosti ni delov, ki bi jih
lahko popravil uporabnik.
Servisiranje prepustite
usposobljenim serviserjem.

10

Napravo uporabljajte na dobro
prezračevanem mestu.

Logotipa
Adobe in
Acrobat sta
registrirani
blagovni
znamki
podjetja
Adobe Systems
Incorporated.

background image

i

kazalo

1 hp officejet pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

hp officejet pogled na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
pregled sprednje plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
pregled menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
uporabite programsko opremo hp director (hp usmerjevalec), da boste
naredili več z vašim hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

odprite hp director za okolje Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
odpiranje hp director za okolje Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 nalaganje papirja in originalov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

odpiranje in zapiranje hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

odpiranje in zapiranje predala za papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
odpiranje in zapiranje predala za podajanje dokumentov in
lovilca dokumentov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

papir za tiskanje in kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

priporočene vrste papirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
neprimerne vrste papirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

nalaganje papirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

nalaganje papirja polne velikosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
nalaganje ovojnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
nalaganje fotografskega papirja velikosti 10x15 cm z robovi,
ki se jih da odtrgati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
nalaganje razglednic, kartotečnih kartic ali Hagaki kartic . . . . . . . 22
nalaganje drugih vrst papirja v predal za papir . . . . . . . . . . . . . . 22

nastavljanje vrste papirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

nastavitve za vrsto papirja za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
nastavitev vrste papirja za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

nastavitev velikosti papirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

nastavitev velikosti papirja za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
nastavitev velikosti papirja za sprejemanje faksa . . . . . . . . . . . . . . 25

preprečevanje zagozditev papirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
nalaganje originalov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3 uporaba funkcij za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

uporaba funkcij za kopiranje s sprednje plošče . . . . . . . . . . . . . . . 27
povečanje hitrosti ali kakovosti kopiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
sprememba privzetih nastavitev kopiranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

kopiranje dvostranskega črno-belega dokumenta . . . . . . . . . . . . . . . 29
izdelava več kopij istega originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
kopiranje fotografije na polno velikost strani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
kopiranje dokumentov velikosti Legal na papir velikosti Letter . . . . . . . 32
kopiranje obledelega originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

background image

kazalo

hp officejet 4200 series

ii

kopiranje dokumenta, ki je bil večkrat faksiran . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
poudarjanje svetlih delov kopije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
zaustavitev kopiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

4 uporaba funkcij za skeniranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

skeniranje originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
zaustavitev skeniranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

5 uporaba funkcij za faksiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

pošiljanje faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

omogočanje potrditve faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
pošiljanje osnovnega faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
pošiljanje barvnega originala ali slikovnega faksa . . . . . . . . . . . . .40
pošiljanje faksa s hitrim izbiranjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
pošiljanje faksa s ponovnim izbiranjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
nastavitev urnika pošiljanja faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
preklic nastavljenega faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
pošiljanje faksa iz spomina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
pošiljanje faksa z uporabo nadzora izbiranja . . . . . . . . . . . . . . . .44
ročno pošiljanje faksa s telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

nastavitev načina odgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
sprejemanje faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

nastavitev števila zvonjenj pred odzivom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
ročno sprejemanje faksa s telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
ročno sprejemanje faksa s sprednje plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
ročno sprejemanje faksa z dodano slušalko
(le hp officejet 4250 series) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
poziv za sprejem faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

uporaba dodane slušalke (le hp officejet 4250 series) . . . . . . . . . . . . .51

odgovor na dohodni klic s slušalko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
klicanje s slušalko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
sprejemanje faksov s slušalko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
pošiljanje faksov s slušalko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
uravnavanje glasnosti slušalke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

nastavitev glave faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
vnos besedila prek sprednje plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
tiskanje poročil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

samodejno ustvarjanje poročil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
ročno ustvarjanje poročil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

nastavitev hitrega izbiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

ustvarjanje osebnih menijev za hitro izbiranje . . . . . . . . . . . . . . . .58
dodajanje vnosov hitrega izbiranja skupine . . . . . . . . . . . . . . . . .58
posodobitev vnosov hitrega izbiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
brisanje vnosov hitrega izbiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

menjava ločljivosti faksa in nastavitve za posvetlitev/potemnitev . . . . . .60

spreminjanje ločljivosti faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
menjava nastavitve za posvetlitev/potemnitev . . . . . . . . . . . . . . . .61
nastavitev novih privzetih vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

nastavitev možnosti faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

background image

kazalo

uporabniški priročnik

iii

nastavitev datuma in časa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
nastavitev velikosti papirja za sprejete fakse . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
nastavitev tonskega ali impulznega izbiranja . . . . . . . . . . . . . . . . 64
uravnavanje glasnosti zvonjenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
uravnavanje glasnosti tonov telefonske linije . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
posredovanje faksov na drugo številko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
urejanje ali preklic posredovanja faksov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja (razločno zvonjenje) . . . 66
samodejno ponovno izbiranje zasedene ali neodzvane številke . . . 66
nastavitev samodejnega zmanjševanja za dohodne fakse . . . . . . . 67
uporaba načina odprave napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
nastavitev hitrosti faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
uporaba ID klicatelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
blokiranje neželenih faks številk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
nastavitev varnostnega sprejema faksa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

ponovno tiskanje faksov v spominu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
zaustavitev faksiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

6 tiskanje z računalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

tiskanje iz programske aplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

za uporabnike operacijskega sistema Windows . . . . . . . . . . . . . . 73
za uporabnike Macintosha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

nastavitev možnosti za tiskanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

za uporabnike operacijskega sistema Windows . . . . . . . . . . . . . . .74
uporabniki Macintosha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

zaustavitev tiskanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

7 naročanje potrošnega materiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

naročanje materiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
naročanje tiskalnih kartuš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
naročanje drugega potrošnega materiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

8 vzdrževanje hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

čiščenje stekla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
čiščenje belega pasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
čiščenje zunanjosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
rokovanje s tiskalnimi kartušami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

preverjanje ravni črnila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
tiskanje poročila o samopreizkusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
rokovanje s tiskalnimi kartušami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
zamenjava tiskalnih kartuš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
uporaba kartuše za tiskanje fotografij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
uporabite zaščito za tiskalno kartušo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
poravnava tiskalnih kartuš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
čiščenje tiskalnih kartuš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
čiščenje kontaktov tiskalne kartuše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

zamenjajte telefonski kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
povrnitev tovarniških nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
nastavitev hitrosti drsenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

background image

hp officejet 4200 series

kazalo

iv

nastavitev časa zakasnitve poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
zvoki samovzdrževanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

9 hp officejet 4200 series podpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

poiščite podporo in druge podatke prek medmrežja . . . . . . . . . . . . . .95
hp podpora za stranke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
pripravite hp officejet za pošiljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

10 informacije o garanciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

trajanje omejene garancije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
garancijska storitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
dopolnitve garancije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
vrnitev naprave hp officejet v popravilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
izjava o omejeni globalni garanciji podjetja hewlett-packard . . . . . . .102

11 tehnične informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

specifikacije papirja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

zmogljivost predala za papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
količina papirja za samodejni podajalnik dokumentov. . . . . . . . . .106
velikosti papirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
specifikacije robov za tiskanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

specifikacije faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
specifikacije o skeniranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
fizične specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
podatki o napajanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
podatki o prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
okoljski program za nadzor izdelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
upravna obvestila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

12 nastavitev faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

faksiranje z DSL linije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
faksiranje s telefonskim sistemom PBX ali ISDN linijo . . . . . . . . . . . . .119
kako ugotoviti, ali navodila v nadaljevanju veljajo za vas . . . . . . . . . .119
kako izbrati pravo nastavitev faksa za vašo pisarno . . . . . . . . . . . . . .120
v tabeli izberite svojo nastavitev faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
primer A: ločena faks linija (ni sprejetih govornih klicev). . . . . . . . . . .123

kako se bo hp officejet odzval na faks klice . . . . . . . . . . . . . . . . .123

primer B: faksiranje s storitvijo razločnega zvonjenja na isti liniji . . . . .124

kako se bo hp officejet odzval na faks klice . . . . . . . . . . . . . . . . .124

primer C: govorna/faks linija v skupni rabi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

hp officejet 4210 series (brez slušalke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
hp officejet 4250 series (s slušalko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

primer D: faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom
(ni sprejetih govornih klicev) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

kako se bo hp officejet odzval na faks klice . . . . . . . . . . . . . . . . .127

primer E: govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom . . .128

hp officejet 4210 series (brez slušalke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
hp officejet 4250 series (s slušalko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

background image

uporabniški priročnik

kazalo

v

primer F: govorna/faks linija v skupni rabi z odzivnikom . . . . . . . . . 130

kako se bo hp officejet odzval na faks klice . . . . . . . . . . . . . . . . 130

primer G: govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim
modemom in odzivnikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

kako se bo hp officejet odzval na faks klice . . . . . . . . . . . . . . . . 132

primer H: govorna/faks linija v skupni rabi z glasovno pošto . . . . . . 132

kako ročno odgovarjate na faks klice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

primer I: govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim
modemom in glasovno pošto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

kako ročno odgovarjate na faks klice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

13 informacije o odpravljanju napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

odpravljanje napak pri namestitvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

odpravljanje napak pri namestitvi programske in strojne opreme . . 135
odpravljanje napak pri nastavitvi faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

odpravljanje napak pri delovanju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

background image

hp officejet 4200 series

kazalo

vi

background image

1

poiščite pomoč

Uporabniški priročnik vsebuje informacije o uporabi naprave HP Officejet in
nudi dodatno pomoč pri odpravljanju napak za postopek namestitve.
V priročniku prav tako najdete informacije o nabavi potrošnega materiala in
dodatne opreme, informacije o tehničnih specifikacijah, podpori in garanciji.

V spodnji tabeli so navedeni dodatni viri informacij za napravo HP Officejet.

pomoč

opis

Plakat za nastavitev

Na plakatu za nastavitev so navodila za nastavljanje in konfiguracijo
vašega HP Officejet. Prepričajte se, da uporabljate navodila, ki ustrezajo
vašemu operacijskemu sistemu (Windows ali Macintosh).

Pomoč za HP Image
Zone

Pomoč za HP Image Zone vsebuje podrobne informacije o uporabi
programske opreme za vaš HP Officejet.

Za uporabnike sistema Windows

: Pojdite v

HP Director (Usmerjevalec)

in

kliknite

Help (Pomoč)

.

Za uporabnike sistema Macintosh

: Pojdite v

HP Director (Usmerjevalec)

,

kliknite

Help (Pomoč)

, nato pa

hp image zone help (Pomoč za HP Image

Zone)

.

Opomba:

Pomoč za HP Image Zone ni na voljo, če ste ob

nameščanju programske opreme izvedli Minimum Install
(Najmanjšo namestitev).

Pomoč pri
odpravljanju napak

Za dostop do informacij o odpravljanju napak:

Za uporabnike sistema Windows

: Pojdite v

HP Director (Usmerjevalec)

in

kliknite

Help (Pomoč)

. V meniju HP Image Zone Help (Pomoč za HP

Image Zone) odprite Troubleshooting book (Knjiga za odpravljanje
napak), nato pa sledite povezavam splošnega odpravljanja napak, kot
tudi povezavam Troubleshooting help (Pomoč pri odpravljanju napak), ki
se nanašajo na vaš HP Officejet. Odpravljanje napak je mogoče tudi
prek gumba Help (Pomoč), ki se pojavi v nekaterih sporočilih o napakah,
in s pomočjo poglavja o odpravljanju napak v tem priročniku, stran 135.

Za uporabnike sistema Macintosh

: Odprite Apple Help Viewer

(Preglednik pomoči), kliknite

hp image zone troubleshooting

(odpravljanje napak za hp image zone)

, nato pa kliknite

hp officejet

4200 series

.

Opomba:

Odpravljanje napak za HP Image Zone ni na voljo, če ste

ob nameščanju programske opreme izvedli Minimum Install
(Najmanjšo namestitev).

Pomoč in tehnična
podpora prek
medmrežja

Če imate dostop do medmrežja, lahko dobite pomoč na HP-jevi spletni
strani:

www.hp.com/support

Na spletni strani najdete tudi odgovore na pogosto zastavljena
vprašanja.

background image

hp officejet 4200 series

2

Datoteka Readme
(Preberi me)

Ko namestite programsko opremo, lahko do datoteke Readme (če
obstaja) pridete s CD-ROM-a HP Officejet 4200 Series ali iz programske
mape naprave HP Officejet 4200 Series. Datoteka Readme vsebuje
zadnje informacije, ki jih uporabniški priročnik ali spletna pomoč ne
vsebujeta.

Pomoč v pogovornem
oknu (samo za
operacijski sistem
Windows)

V operacijskem sistemu Windows

: Informacije o določeni funkciji lahko

iščete na naslednje načine:

Z desno tipko miške kliknite na funkcijo.

Izberite funkcijo in pritisnite

F1

.

V zgornjem desnem kotu izberite

?

, nato kliknite na funkcijo.

pomoč

opis

background image

1

3

pr

egl
ed nap

ra

ve

hp
of

ficejet