HP Officejet 4215 Hjälp

background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

användarhandbok

background image
background image

hp officejet 4200 series

all-in-one

background image

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP
Informationen i det här dokumentet
kan komma att bli inaktuell utan
föregående meddelande.
Dokumentet får inte reproduceras,
anpassas eller översättas utan
föregående skriftligt tillstånd, förutom i
fall där lagen om upphovsrätt tillåter
det.
I produkten ingår Adobes PDF-teknik,
vilken innehåller en implementering av
LZW som licensieras under
amerikanskt patent 4,558,302.

Delar är copyright © 1989-2004
Palomar Software Inc. HP Officejet
4200 Series innehåller drivrutinsteknik
för skrivare licensierad från Palomar
Software, Inc. www.palomar.com
Copyright © 1999-2004 Apple
Computer, Inc.
Apple, Apple-logotypen, Mac, Mac-
logotypen, Macintosh och Mac OS är
varumärken som tillhör Apple
Computer, Inc. och är registrerade i
USA och andra länder.
Utgivningsnummer: Q5600-90132
Första utgåva: Januari, 2004

Windows

®

, Windows NT

®

, Windows

ME

®

, Windows XP

®

och Windows

2000

®

är registrerade varumärken i

USA som tillhör Microsoft Corporation.

Intel

®

och Pentium

®

är USA-

registrerade varumärken som tillhör
Intel Corporation.

meddelande

De enda garantier som ges för
HP:s produkter och tjänster
specificeras i de uttryckliga
garantitexter som medföljer nämnda
produkter och tjänster. Ingenting i det
här dokumentet bör uppfattas som en
ytterligare garanti. HP kan inte hållas
ansvarigt för tekniska eller
redaktionella fel eller utelämnanden
häri.
Hewlett-Packard ansvarar inte för
oavsiktliga skador eller följdskador i
samband med användning av
dokumentationen eller den
programvara som beskrivs i
dokumentationen.
Obs! Mer information finns i kapitlet
Teknisk information i den här
handboken.

På de flesta håll är det inte tillåtet att
kopiera följande objekt. Om du är
osäker bör du kontrollera med en
jurist.

Myndighetsdokument:

-

Pass

-

Immigrationsdokument

-

Militärtjänstdokument

-

Identitetsbrickor, identitetskort
och utmärkelsetecken

Myndighetsstämplar:

-

Frimärken

-

Matkuponger

Checkar eller växlar på
myndigheter

Sedlar, resecheckar eller
värdepapper

Deponeringscertifikat

Verk med upphovsrätt

säkerhetsinformation

Varning!

För att undvika

brand och elektriska
stötar bör produkten inte
utsättas för regn eller fukt
i någon form.

Följ alltid säkerhetsanvisningarna om
du vill minimera risken att skadas på
grund av brand eller elektriska stötar.

Varning!

Risk för

elektriska stötar

1

Läs noggrant igenom
anvisningsbladet så att du förstår
alla instruktioner.

2

Anslut endast enheten till ett
jordat eluttag när du ansluter den
till elnätet. Om du inte vet om
eluttaget är jordat eller inte bör
du kontrollera det med en
elektriker.

3

Följ alla varningar och
instruktioner på produkten.

4

Dra ur produktens kontakter från
vägguttaget innan du rengör
den.

5

Installera inte eller använd
produkten i närheten av vatten
eller när du är blöt.

6

Installera produkten ordentligt på
en stabil yta.

7

Installera produkten på en
skyddad plats där ingen kan
snava på eller skada kablarna.

8

Om produkten inte fungerar som
den ska bör du läsa om
felsökning i hjälpen.

9

Enheten innehåller inga interna
delar som behöver service. Låt
endast service utföras av behörig
personal.

10

Använd produkten i ett utrymme
med god ventilation.

Adobe och
Acrobat-
logotypen är
varumärken
tillhörande
Adobe Systems
Incorporated.

background image

i

innehåll

1 hp officejet översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

en översikt av hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
översikt över frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
menyöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
använda hp director-programvaran för att göra mer med hp officejet . . . 8

öppna hp director (för Windows-användare) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
öppna hp director (för Macintosh-användare) . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 fylla på papper och original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

öppna och stänga hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

öppna och stänga pappersfacket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
öppna och stänga dokumentmatarfacket och dokumentuppsamlaren 16

papper för utskrift och kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

rekommenderade papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
papper som bör undvikas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

fylla på papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

fylla på papper i fullstorlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
fylla på kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
fylla på fotopapper i storleken 10 x 15 cm med avrivbar flik . . . . . 21
fylla på vykort, provark eller Hagaki-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
fylla på andra papperstyper i pappersfacket . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ange papperstyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

pappersinställningar för kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ange papperstyp för kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ange pappersstorlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

inställning av pappersstorlek för kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
inställning av pappersstorlek för mottagning av fax . . . . . . . . . . . . 24

undvika papperstrassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
lägga i original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3 använda kopieringsfunktionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

översikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

använda kopieringsfunktionerna från frontpanelen. . . . . . . . . . . . . 27
öka kopieringens hastighet eller kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ändra standardinställningar för kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

kopiera ett tvåsidigt svartvitt dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
göra flera kopior av samma original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
kopiera ett foto till en sida i fullstorlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
kopiera ett dokument i legal-storlek till ett papper i letter-storlek . . . . . . 32
kopiera ett blekt original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
kopiera ett dokument som har faxats flera gånger . . . . . . . . . . . . . . . 33
förbättra ljusa områden på kopian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
avbryta kopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

background image

innehåll

hp officejet 4200 series

ii

4 använda skanningsfunktionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

skanna ett original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
avbryta skanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

5 använda faxfunktionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

skicka ett fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

aktivera faxbekräftelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
skicka ett vanligt fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
skicka ett färgoriginal eller fotofax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
skicka ett fax med kortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
skicka ett fax med återuppringning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
schemalägga ett fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
avbryta ett schemalagt fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
skicka ett fax från minnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
skicka ett fax med övervakad uppringning . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
skicka ett fax manuellt från en telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

ställa in svarsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
ta emot ett fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

ange antal ringsignaler före svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ta emot ett fax manuellt från en telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
ta emot ett fax manuellt från frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
ta emot ett fax manuellt via den anslutna telefonluren
(endast hp officejet 4250 series) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
hämta fax genom avsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

använda den anslutna telefonluren (endast hp officejet 4250 series) . . .50

besvara inkommande samtal via telefonluren . . . . . . . . . . . . . . . . .50
ringa samtal via telefonluren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
ta emot fax via telefonluren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
skicka fax via telefonluren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
justera volymen i telefonluren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

ange faxrubrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
skriva text via frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
skriva ut rapporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

generera rapporter automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
generera rapporter manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

ange kortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

skapa individuella kortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
lägga till gruppkortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
uppdatera kortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
ta bort kortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

ändra faxupplösning och inställningen ljusare/mörkare . . . . . . . . . . . .58

ändra faxupplösning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
ändra inställningen ljusare/mörkare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
göra nya standardinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

ange faxalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

ange datum och tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
ange pappersstorlek för mottagna fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
ange ton- eller pulsval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

background image

innehåll

användarhandbok

iii

justera volymen på ringsignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
justera signalvolymen i högtalarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
vidarebefordra fax till ett annat nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
redigera och avbryta vidarebefordring av fax . . . . . . . . . . . . . . . 63
ändra svarssignalsmönster (distinkt ringsignal) . . . . . . . . . . . . . . . 64
ringa upp ett upptaget nummer eller ett nummer utan svar . . . . . . . 64
ange automatisk förminskning för inkommande fax . . . . . . . . . . . . 65
använda felkorrigeringsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ange faxhastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
använda nummerpresentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
blockera skräpfaxnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ange att fax ska tas emot i minnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

skriva ut fax i minnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
avbryta sändning eller mottagning av fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6 skriva ut från datorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

skriva ut från ett program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Windows-användare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Macintosh-användare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

ange utskriftsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Windows-användare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Macintosh-användare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

stoppa ett utskriftsjobb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

7 beställa material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

beställa medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
beställa bläckpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
beställa annat material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

8 underhålla hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

rengöra glaset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
rengöra den vita remsan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
rengöra på utsidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
använda bläckpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

kontrollera bläcknivåerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
skriva ut en självtestrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
hantera bläckpatronerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
byta bläckpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
använda en fotobläckpatron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
använda bläckpatronsskyddet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
rikta in bläckpatronerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
rengöra bläckpatronerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
rengöra kontakterna på bläckpatronerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

byta telefonsladd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
återställa fabriksinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ange bläddringshastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ange tid för meddelandefördröjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
ljud vid självunderhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

background image

hp officejet 4200 series

contents

iv

9 hp officejet 4200 series support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

support och annan information på Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
hp kundsupport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
förbereda hp officejet för transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

10 garantiinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

giltighetstid för begränsad garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
garantiservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
garantiuppgraderingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
returnera hp officejet för service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
hewlett-packards internationella begränsade garanti . . . . . . . . . . . . .100

11 teknisk information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

pappersspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

pappersfackets kapacitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
den automatiska dokumentmatarens kapacitet . . . . . . . . . . . . . . .104
pappersstorlekar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
utskriftsmarginaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

faxspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
skannerspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
fysiska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
strömspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
miljöspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
program för miljövänliga produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

12 felsökningsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

felsökning för installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

felsökning för programvara och maskinvara . . . . . . . . . . . . . . . . .117
felsökning för faxinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

felsökning vid användning av hp officejet 4200 series . . . . . . . . . . . .130

13 faxinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

faxa från en DSL-linje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
faxa via ett PBX-telefonsystem (telefonväxel) eller en ISDN-linje . . . . . .132

sakregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

background image

1

vill du ha hjälp?

Den här användarhandboken innehåller information om hur du använder
HP Officejet och hur du utför felsökning om det blir problem med installationen.
Användarhandboken innehåller också tekniska specifikationer, information om
support och garantier samt information om hur du beställer förbrukningsmaterial
och tillbehör.

I tabellen nedan visas flera ställen där du kan få information om HP Officejet.

hjälp

beskrivning

Anvisningsblad

På anvisningsbladet finns instruktioner om hur du installerar och ställer in
HP Officejet. Se till att du använder rätt anvisning för datorns
operativsystem (Windows eller Macintosh).

Hjälp för HP Image
Zone

Hjälp för HP Image Zone innehåller utförlig information om hur du
använder programvaran för HP Officejet.

För Windows-användare

: Gå till

HP Director

och klicka på

Hjälp

.

För Macintosh-användare

: Gå till

HP Director

, klicka på

Hjälp

och klicka

sedan på

hjälp för hp image zone

.

Obs!

Hjälp för HP Image Zone är inte tillgänglig om du valde

Minimal installation när du installerade programvaran.

Felsökningshjälp

Så här visar du felsökningsinformation:

För Windows-användare

: I

HP Director

klickar du på

Hjälp

. Öppna

felsökningsboken i Hjälp för HP Image Zone och följ länkarna till allmän
felsökning och felsökningshjälpen som gäller för din HP Officejet. Du kan
även få felsökningshjälp via den Hjälp-knapp som visas i vissa
felmeddelanden och i kapitlet Felsökning i den här användarhandboken
på sidan 117.

För Macintosh-användare

: Öppna Apple Help Viewer, klicka på

hp image zone felsökning

och sedan på

hp officejet 4200 series

.

Obs!

HP Image Zone Felsökning är inte tillgänglig om du valde

Minimal installation när du installerade programvaran.

Internet-hjälp och
teknisk support

Om datorn har Internet-anslutning kan du få hjälp på HP:s webbplats på:

www.hp.com/support

På webbplatsen finns dessutom svar på vanliga frågor.

Readme-filen (Viktigt/
Läs detta först)

När du har installerat programvaran kan du öppna Readme-filen (om det
finns någon) från HP Officejet 4200 Series CD-skivan eller HP Officejet
4200 Series-programmappen. En readme-fil (Viktigt/Läs detta först)
innehåller den senaste informationen som inte finns i användarhandboken
eller onlinehjälpen.

background image

hp officejet 4200 series

2

Hjälp i dialogrutor
(endast Windows)

Windows:

Använd någon av följande metoder för att söka information om

en särskild funktion:

Högerklicka på funktionen.

Välj funktionen och tryck på

F1

.

Välj kommandot

?

i övre högra hörnet och klicka på funktionen.

hjälp

beskrivning

background image

1

3

hp o

fficejet öv

ersikt